korporativno izvještavanje?

 • Daje informacije o ispunjenju ciljeva (strateških i operativnih)
 • Daje informacije o odstupanju realizacije u odnosu na zadani plan i povijesne rezultate
 • Daje informacije o ispunjenju ciljeva kvalitete (ISO 9001:2015)
 • Komunicira prošle, sadašnje i buduće trendove
 • Služi kao podloga za isplatu varijabilnog dijela plaća i bonusa
 • Služi kao podloga za promoviranje najboljih zaposlenika
 • Služi kao podloga za donošenje poslovnih odluka
 • Služi kao podloga za detektiranje (ne)profitabilnih proizvoda i segmenata poslovanja
 • Služi kao podloga za pravovremeno detektiranje problema kod upravljanja obrtnim kapitalom (npr. naplata potraživanja od kupaca i nekurentne zalihe), upravljanja likvidnošću, upravljanja troškom financiranja…

Kome je potrebno korporativno izvještavanje?

Menadžerima koji…

 • planiraju poslovanje
 • formiraju budžete
 • su postavili ciljeve
 • žele pratiti realizaciju ostvarenih ciljeva
 • žele nagraditi djelatnike za realizaciju zacrtanih ciljeva
 • žele održavati kvalitetne odnose s kreditorima, kupcima i dobavljačima
 • žele znati koje su najprofitabilnije aktivnosti
 • žele privući investitore
 • žele donositi odluke na temelju podataka
 • žele mjeriti rezultate i financijske pokazatelje na mjesečnoj bazi

Vlasnicima koji…

 • žele mjeriti uspješnost imenovanih menadžera
 • žele mjeriti povrat na investiciju
 • žele izmjeriti da li društvo stvara vrijednost (EVA = Economic Value Added)
dubinsko snimanje

Izrada dashboard izvještaja

dubinsko snimanje

Izrada menadžerskog izvještaja

dubinsko snimanje

Izrada izvještaja za voditelje i vlasnike

dubinsko snimanje

Izrada izvještaja za nadzorni odbor