Kontrola rizika poslovanja

Neučinkovito upravljanje može donijeti enormne štete razvoju i napretku društva. Učinkovit sustav upravljanja rizicima jedno je od najbitnijih instrumenata zaštite od konkurencije te omogućuje prepoznavanje prilika i pravodobno reagiranje na promjene.

Za upravljanje rizikom unutar sustava bitna je identifikacija rizika, mjerenje rizika (ocjenjivanje rizika) i dodjela odgovornosti za upravljanje rizicima. Ujedno je potrebno definirati set mjera i aktivnosti koje će preventivno djelovati u slučaju eskaliranja neočekivanih događaja koji mogu imati negativne posljedice.

Upravljanje rizikom organizacije odnosi se na događaje i okolnosti koje mogu negativno utjecati na poslovanje (utjecaj na sam opstanak organizacije, ljudske i kapitalne resurse, proizvode i usluge, potrošače, kao i vanjske utjecaje na društvo, tržište i okoliš).

Analiza rizika pomaže da se ciljevi programa zaštite od rizika usklade i povežu s poslovnim ciljevima i potrebama društva. Što su ciljevi poslovanja i zaštite (sigurnosti) više usklađeni, biti će uspješnije ostvareni.

dubinsko snimanje

Monitoring poslovanja

dubinsko snimanje

Procjena rizika

dubinsko snimanje

Izrada matrice rizika

dubinsko snimanje

Sistematizacija procesa