Investicijski kontroling

Bez obzira na to o kakvoj je vrsti investicije riječ pravila planiranja uvijek su ista. Ključno je identificirati sve novčane tokove investicije i procijeniti rizik istih. Stoga su često kvalitetna analiza i dobro planiranje jedina razlika između uspješnog i neuspješnog projekta/društva.

Investicijski kontroling bi trebao u svakom poduzeću biti spona između svih uključenih u investicijski proces koja će omogućiti uspješnu realizaciju projekta

Što su više svi uključeni u proces planiranja, to će lakše biti u stanju donijeti ispravne odluke, procijeniti stvarni rizik te realno izračunati stvarnu korist od svake investicije.

Kada ulazite u kapitalne investicije zasigurno je dobro napraviti pravovaljane analize gdje bi Vam naše usluge bile od koristi.

Metodologije za analizu financijske isplativosti ulaganja: Dodatne metode
 • Metoda čiste (neto) sadašnje vrijednosti
 • Metoda interne stope rentabilnosti (profitabilnosti)
Dodatne metode
 • Metoda razdoblja povrata investicije
 • Metoda diskontiranog razdoblja povrata
 • Metoda indeksa profitabilnosti
 • Metoda odnosa koristi i troškova
 • Metoda anuiteta
Posebne metode
 • Metoda diferencije
 • Metoda modificirane interne stope rentabilnosti (profitabilnosti)
Specifične metode
 • Metoda MAPI (opravdanost ulaganja u zamjenu fiksne imovine)
 • Metoda diskontiranog novčanog toka (najpovoljnije vrijeme zamjene)
dubinsko snimanje

Analiza osjetljivosti

dubinsko snimanje

Projekcija inkrementalnih novčanih tokova

dubinsko snimanje

Izračun neto sadašnje vrijednosti projekta

dubinsko snimanje

Izračun interne stope povrata projekta

dubinsko snimanje

Izračun vremena povrata investicije