Cost / Benefit analiza?

Cost benefit analiza je posebna financijska tehnika, odnosno računski postupak posljedica ulaganja u neki poduzetnički ili infrastrukturni pothvat. S jedne strane zbrajaju se svi prihodi i koristi pothvata, a s druge strane svi troškovi i gubitci pothvata.

Svi prihodi i koristi, troškovi i gubitci moraju biti kvantificirani i svedeni na jednako mjerljivu (novčanu) jedinicu. Ukoliko je omjer prihoda i koristi i troškova i gubitaka, odnosno koeficijent veći od jedan, dakle ukoliko prihodi i koristi nadmašuju troškove i gubitke, riječ je o financijski isplativom pothvatu.

Kada se primjenjuje Cost / Benefit analiza?

Cost benefit analiza češće se primjenjuje pri ocjeni učinaka javnih infrastrukturnih projekata/ceste, škole, bolnice, odlagališta smeća, zaštita okoliša i sl., odnosno rizik je veći.

Što se ocjenjuje Cost / Benefit analiza?

U javnim infrastrukturnim projektima profit nije na prvom mjestu, za razliku od poduzetničkih projekata. Troškovi i gubitci koji su posljedica ulaganja u neki poduzetnički ili infrastrukturni pothvat su jednokratni i izvjesni, dok su prihodi i koristi dugoročni i neizvjesni.

Sve navedeno komplicira postupak cost-benefit analize, posebice kad se suočavamo samo s koristima koje su posredne i koje pridonose učincima korisnika primjerice cesta, vodoopskrbnih objekata i sl. Primjerice, jednostavno je utvrditi troškove i gubitke izgradnje neke auto-ceste, ali nimalo nije jednostavno utvrditi ekonomske koristi za brojne korisnike te autoceste koji proizlaze iz poboljšanih prometnih veza. A čak je i nemoguće i ne treba kvantificirati troškove i gubitke koji proizlaze iz devastacije okoliša auto-ceste niti prihode i koristi koji proizlaze iz bržeg i jednostavnijeg prijevoza.

U svakom slučaju, ukoliko su ulaganja veća to je i kompliciranija cost-benefit analiza jer je u “igri” i veći broj “varijabli”, dug je ekonomski vijek i neizvjesnost, odnosno rizik je veći.

dubinsko snimanje

Analiza ekonomskog rizika

dubinsko snimanje

Analiza financijskog rizika

dubinsko snimanje

Izrada financijskog modela

dubinsko snimanje

Procjena koristi za društvo

dubinsko snimanje

Ocjena projekta